Đăng nhập ẩn
Hội Yêu ngoại ngữ
Come to Learn - Learn and Love
 
Bạn muốn trở thành hội viên?
Hãy đăng ký ngay!
English / Dùng tiếng Anh tự giới thiệu bản thân - Introducing yourself in English.
Trang đầu <  1  2  3   5 > Trang cuối 
10-05-2010 11:50:49 PM
Thành viên từ: 09-04-2010
24 tuổi
hi evry body, i'm bagiakhotinh, i was born 1990 in ha noi city. i'm student in ha noi agricultural university, i studing Accounting and Business Administration. i hope i will be a good manage. so i have to learn many thing. my favorite is sing although i sing don't well. i usually go shopping when i'm sad. i like to eat all food by my mother cook. because my mother cook very very well. i like to go travel with my family and my friends in the holiday. i like hanoi city because it's simple. i like people of ha noi because they are very funy, sage...
11-05-2010 12:01:06 AM
Thành viên từ: 08-01-2010
24 tuổi
n0thing special about me except for the fact that i am really MYSELF. i realize that i am not too young, not too old. I m not a boy, not yet a man. sometimes i am talkative, but sometimes i m like a dumb. I am still single but not available in some extent(is "extent" correct?). nottin more to say, love you all!
11-05-2010 07:24:57 AM
Thành viên từ: 07-05-2010
28 tuổi
Hi bagiakhotinh, I see somes mistakes in your introductions. Can I correct them?

For example: I was born (in) 1990
I (am) studying...
a good manager
many things
my favourite => my hobby
sing => singing
I don't sing very well
all foods => all my mother's foods
I'd like to travel
I like HN people
They are fun
So try your best and have a great day

11-05-2010 10:28:02 AM
:xn ssiw i:x
Thành viên từ: 15-01-2010
34 tuổi
:) nice to meet you all of you
12-05-2010 09:11:07 PM
" Tuấn MiLo"
Thành viên từ: 19-11-2009
46 tuổi
lynklynk1102 :
my name is lynk :( em chỉ biết thế này thôi ạ :(

my name is tuấn milo ( bắt trước tý :)) :)) ) =))

13-05-2010 12:22:41 AM
*** Gà con ***
Thành viên từ: 11-11-2008
31 tuổi
I'm speak English very "Tồi" because I'm là người Viet Nam B-). Vì thế I'm xìn giới thiệu:
My name "là" Vũ => Nickname: Elitemod
I "sinh" year 1983 ;)).
I'm "Học" ĐHQG - Khoa Công nghệ in 2001 - 2005 :D.
I'm Working in Công ty TNHH Phần mềm Nhật Minh
My "Sở thích" is đờ ring Coffe with my frieds,and ... Trà nóng, Đi dạo và "Kiếm" money :D.
and I very thích music and Bóng đá :).
Yahoo của I: boydangtimnguoiyeugap
and I'm có very secret in cuộc sống.

And I ... rất ... vùi ... đước ... làm ... quen ... vơi ... mọi ... người :)
Thanks for all!

13-05-2010 12:26:22 AM

Thành viên từ: 24-02-2010
31 tuổi
elitemod :
I'm speak English very "Tồi" because I'm Vietnamese B-). Vì thế I'm xin giới thiệu:
My name "là" Vũ => Nickname: elitemod
I "sinh" year 1983 ;)).
I'm "Học" ĐHQG - Khoa Công nghệ in 2001 - 2005 :D.
I'm Working in Công ty TNHH Phần mềm Nhật Minh
My "Sở thích" is Coffe, Trà nóng, Đi dạo and "Kiếm" money :D.
and I very thích music and Bóng đá :).
Yahoo của I: boydangtimnguoiyeugap
and I'm có very secret in cuộc sống.

And rất ... vùi ... đước ... làm ... quen ... vơi ... mọi ... người :)
Thanks for all!

Uỵch! .....

13-05-2010 12:38:21 AM
Thành viên từ: 10-10-2009
29 tuổi
tôi tên là soid3n,tôi năm nay 25 tuổi,ông nội tôi ở sài gòn,ba tôi ở bắc,tôi sinh ra ở ban mê,vậy nên tôi cũng chẳng biết quê tôi ở đâu nữa.
Tôi thích cafe,thuốc lá và câu cá.hiện tôi đang làm nghề cân vành xe lu vá lốp xe tăng,ngoài ra tôi còn làm môi giới việc làm,hiện tại cty tôi đang cần tuyển nhân viên làm việc với mức lương rất cao,ko yêu cầu trình độ,bằng cấp,yêu cầu sức khỏe tốt,miệng rộng.công việc chính là làm há mỏ gạt tàn.đi theo sếp,mỗi lần sếp hút thuốc và muốn gạt tàn thì há mỏ cho sếp gạt.mức lương khởi điểm là 2k $.sau một tháng thử việc sẽ tăng lương.

Sau đây là giới thiệu bằng tiếng Anh,(nhờ gúc gồ dịch).

My name is soid3n, I is 25 years old, my grandfather in Saigon, my father in the north, I was born in the love, so I do not know where my home anymore.
I like coffee, cigarettes and sentence ca.hien I'm doing weight training belt rollers and tires up, plus I also work as brokers, is at the company I am looking to hire employees with high salaries , does not require qualification, qualifications, requirements of good health, the mouth is doing rong.cong Xiamen tan.di tricked by the boss, every boss wants to smoke and ash trays for the mine boss há gat.muc starting salary is $ 2k. after a month probation salary increase.

13-05-2010 12:47:04 AM
*** Gà con ***
Thành viên từ: 11-11-2008
31 tuổi
Jaywalker_1983 :
elitemod :
I'm speak English very "Tồi" because I'm Vietnamese B-). Vì thế I'm xin giới thiệu:
My name "là" Vũ => Nickname: elitemod
I "sinh" year 1983 ;)).
I'm "Học" ĐHQG - Khoa Công nghệ in 2001 - 2005 :D.
I'm Working in Công ty TNHH Phần mềm Nhật Minh
My "Sở thích" is Coffe, Trà nóng, Đi dạo and "Kiếm" money :D.
and I very thích music and Bóng đá :).
Yahoo của I: boydangtimnguoiyeugap
and I'm có very secret in cuộc sống.

And rất ... vùi ... đước ... làm ... quen ... vơi ... mọi ... người :)
Thanks for all!

Uỵch! .....


Đỡ hộ kái =))

14-05-2010 09:45:16 AM
"ダン・ヴァン・ホン"
Thành viên từ: 25-09-2009
26 tuổi
Hi Ms Jay! I see one mistake in this sentence: " I really like to surf the Net and reading books in free time. In the future , I want to be a successful woman." After verb "like" is "V+ing", so "to surf" --> "surfing". And in enumeration sentence, you need consistent the verb form! Do you agree with me?
I'm bad at English, so I'm not sure my opinion!
Have fun!

Trang đầu <  1  2  3   5 > Trang cuối 

Chat với Bạn bè

Vui lòng đăng nhập