Phim Sex HDPhim SexPhim Sex Teen, Sex Nu SinhPhim Sex MyPhim Sex Viet NamPhim Sex Chau APhim Sex Han QuocSex Nhat Ban
 
Đăng nhập ẩn
Hội 7X
Gừng càng già càng cay.....hãy thử ngay !!!!!!!!
 
Bạn muốn trở thành hội viên?
Hãy đăng ký ngay!
Thảo luận chung / BÀI KHẤN LỄ TRÊN CHÙA -- CẢ NHÀ THAM KHẢO NHA !
24-02-2010 12:08:34 PM
*** Cây khô không sợ chết héo ***
Thành viên từ: 22-04-2008
38 tuổi
Mô Phật......
24-02-2010 12:09:08 PM
Thành viên từ: 06-09-2009
39 tuổi
troi chi ma doc xong cai nay chac xiu luon em a hiiiiiiiiiiii
24-02-2010 12:21:26 PM
Thành viên từ: 16-09-2009
40 tuổi
Blue_seahn :
+ Chùa: thờ Đại Đức Phật, Đức phật Bà, quan âm Bồ Tát, Công đồng các quan, đức Ông Tu Đạt Tôn giả, đức Thánh Hiền Đại Thánh khải giáo A nan đà Tôn giả, Đức Thánh Mẫu, Sơn Lâm, Sơn Trang, Đức Sư tổ, quan hộ pháp, Thánh Chầu, Thánh cậu, thánh cô,ông hoàng…) + Phủ: thờ các ông Hoàng, công đồng quan lớn, tứ phủ vạn linh, Thánh Mẫu, Chúa Thượng ngàn, Thánh Chầu, thánh Cậu, Thánh Cô, Sơn lâm Sơn trang + Đền: thờ Thánh, Quan Thần, quan Đại Vương Trần Triều và các vị Quan công có công, linh thiêng đươc người xưa lập đền thờ ví dụ như : Đền đức Thánh Cả thờ Đinh Bộ Lĩnh, Đền Quan Thánh thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, Đền Trần Hưng Đạo, Đền Bà Chúa Kho, Đền Hai Bà Trưng, đền Bia Bà thờ Mạc chiều đông cung hoàng hậu Nhị vị Vương Cô..v.v. Cũng có nơi thờ Thánh Mẫu, Ông Hoàng trong đền nhưng ít gặp. Cần phải luôn nhớ là: trong Đền, Phủ và trong Đình ko bao giờ thờ Phật.* + Đình: thường là nơi thờ đức thánh hoàng làng hay còn gọi là ngài bản cảnh thành hoàng và chư vị đại vương Trong Chùa có Điện thờ chính thiên ở giữa thờ Đức a di cõi sa bà, dức a di đà tôn phật, Đại Đức Phật thích ca Mầu ni, ba vị tam thế, Phật nghìn mắt nghìn tay. Gọi chung là đức phật Thường trụ Tam Bảo, tứ phủ vạn linh, công đồng các quan. Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền cùng 2vi thần hộ pháp ngự 2 bên. Thánh Mẫu, thánh Chầu, quan trần triều, sơm lâm sơn trang, sư tổ, lầu cậu lầu cô thường được thờ tại gian sau của nhà Chùa, còn gọi là ban hậu. Trong Phủ: điện chính giữa thờ Ngọc Hoàng thượng đế, quan nam Tào, quan Bắc Đẩu, ngũ vị tôn ông, ông hoàng, hội đồng các quan, thanh đế, tứ phủ vạn linh. Phía sau là thánh Mẫu, Chúa thượng ngàn, Bà Chúa Sơn Trang và bát bộ 12 tiên cô sơn trang, thánh Chầu, quan hoàng, ngũ hổ Sơn Lâm ban hạ, thánh cậu thánh cô có thể ở phía sau hoặc 2 bên trước cửa phủ Trong Đền: Ban chính giữa thờ Đức thánh, quan Đại vương trần triều, hội đồng các quan và bên cạnh thường có thờ thêm các vị thần, quan văn , quan võ, quan tả quan hữu, tướng quân, vương cô..vv. Có nơi đền thờ Thánh cô thường có cả các ông hoàng, chúa thượng ngàn, sơn trang và các vị tiên cô. Khi bắt đầu vào lễ thì lễ từ ban chính trước, sau mới đến ban hậu. Khi lễ Tạ ra về thì lễ từ ban hậu rồi mới lễ ra ban chính. +Tam tòa Thánh Mẫu gồm có: Mẫu đệ nhất thiên tiên cai quản trên thiên đình và ngôi cao nhất trong tam tòa) Mẫu đệ nhị thượng Ngàn cai quản về núi rừng Mẫu đệ tam thủy cung cai quản về sông nước Ngoài ra còn có: Mẫu thoải cai quản về đồng băng. + Chúa gồn có: Bà Chúa đệ nhất Bà chúa đệ nhị thượng ngàn Bà Chúa đệ Tam Bà Chúa Thác Bờ + Tứ phủ Thánh Chầu gồm có: Chầu Bé Chầu Tam Chầu Lục Chầu Mười +Tứ Phủ ông Hoàng gồm có: Ông Hoàng Ba Ông Hoàng Bảy cờ bạc và tiền tài , lộc làm ăn, công danh Ông Hoàng Mười độ về sức khỏe, tài vận và công danh sự nghiệp Ông Hoàng Bơ độ về sức khỏe và bệnh tật, lộc tài +Tứ Phủ thánh cô gồm có: Cô Bé: độ về lộc làm ăn, tài đức Cô Chín : độ về tình duyên, lộc , thuốc Cô Bơ: độ về bệnh tật, làm ăn Cô Đôi: độ về lộc buôn bán. +Tứ phủ thánh Cậu : Cậu Bé Cậu Ba Cậu Văn khấn trên Chùa nói chung và Ban Tam Bảo Con Nam mô a di đà phật ( 3 lần ) chắp tam bái . Con tấu lạy: chín phương trời, mười phương đất, con lạy chư phật mười phương thường trụ Tam Bảo. Con lạy: -Đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà -Đức Phật Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây. -Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ cõi phương Đông. -Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan thế âm Bồ Tát, kính lạy hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát. Vô thượng Phật pháp, Quán Âm Đại sỹ, cùng Thánh hiền Tăng, công đồng quan lớn, tứ phủ vạn linh.nếu ko nhớ hêt thì khấn là: CON LẠY MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT,VÔ THƯỢNG PHẬT PHÁP,CHƯ THÁNH HIỀN TĂNG,CÔNG ĐỒNG CÁC QUAN THƯỜNG TRỤ TAM BẢO .( hoặc ban nào cần lễ thì kêu tên tại ban đó, ví dụ : Đức Chúa Ông Tu Đạt Tôn giả, Thập bát long thần, Già Lam Chân tể, đức Thánh Hiền, Đại thánh khải giáo A nan đà Tôn giả. tam tòa thánh Mẫu, đức Đại Vương, cậu, cô…v.v. ngự tại Chùa…, địa chỉ…) Hôm nay là ngày….thang….năm ( âm lịch ) tín chủ con tên là..…tuổi… (âm lịch), ngụ tại.…., xin Đức….chứng giám chưng minh, con sửa sang chút lễ bạc lòng thành, nhang kim hoa ngân, tấu sớ ( lễ chay dâng ban phật, mẫu, thánh hiền…v.v, lễ mặn nếu có chỉ đc dâng ban đức ông, công đồng các quan, ông Hoàng; gạo, trứng sống dâng ban Sơn Lâm hay còn gọi là ban Hạ ), con có 1 lai 1 ly xin nhất tâm tưởng vạn tâm thành dâng lên cúng tiến. Xin chắp bái lễ bái, chắp kêu chắp cầu, ngửa trông ơn Phât, Quán Âm Đại sỹ, chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ chứng tâm cho con đến xin lộc cửa…., chúng con người trần phàm tục, ăn chưa sạch bạch chưa thông cúi xin đc bề trên xá lầm xá lỗi.Con xin đức Phật,…độ cho bách gia họ…, họ… chúng con đc sức khỏe dồi dào, bách bệnh tiêu tan, cho chúng con xin đc công thành danh toại, tứ thời vô hạn vạn sự hanh thông, có quý nhân phù trợ. Cúi xin chư phật độ trì cho gia đình con đc hòa thuận hạnh phúc, trong ấm ngoài êm trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ, trên kính dưới nhường. độ cho con làm ăn phát tài phát lộc, có của ăn của để tiền tài dư giả, lộc đầy lộc vơi. Xin bề trên ban đức ban lộc ban tài, cho con xin vạn sự may mắn, gặp giữ hóa lành, gặp hung hóa cát, năm xung xin giải xung, tháng hạn giải hạn điều lành xin đem lại điều dại xin đem đi, cho con tránh đc những điều thị phi, phiền muộn. Độ cho con đi một về 10, đi tươi về tốt, 3 tháng hè 9 tháng đông đc bình an trăm sự. Con xin chắp bái lễ bái, chắp kêu chắp cầu kêu thay cho Phụ thân phụ mẫu hoặc người cần xin hộ, tên, tuổi, nơi cư ngụ ( xin điều j mình đg mong muốn ). Con xin thành tâm bách bái tấu lạy Đức…độ trì cho con cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lôc, cầu bình an đắc bình an . Con nam mô a di đà phật (3 lần ) Khấn lễ tạ: Con lạy đức….tín chủ con tên…tuổi, ngụ tại…, tấu xin Đức…. chứng tâm cho con cầu gì đc đấy cầu sao đc vậy, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Nhất tâm tưởng vạn tâm thành con xin bách bái lạy tạ Đức Phật,…con xin đc kim ngân theo hóa. Con nam mô a di đà phât (3 lần ). chắp ngũ bái . Văn khân tại nhà vào ngày 01 và 15 hàng tháng Con nam mô a di đà phật, 3 lần( chắp 3 lễ ) Con lạy 9 phương trời, 10 phương đất, con lạy chư phật 10 phương. Con tấu lạy quan Triệu Vương hành khiển, Hoàng thiên hậu thổ, chư vi tôn thần, ngài kim đương niên đường cai thái tuế chí đức tôn thần Ngai bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương Ngài đông trù tư mệnh táo phủ thần quân. Ngài bản gia thổ điạ long mạch tôn thần Ngài ngũ phương ngũ thổ, phúc đức chí thần và các vi thần cai quản khu vực nay. Con lạy ông bà ông vải, ông bà gia tiên, các vị tiên linh nội tộc ngoại tộc, bà cô ông mãnh, huynh đệ tỷ muội họ…. (hoặc tên ngưới đã khuất đg đc thờ tại ban gia tiên ) ngụ tại…..địa chỉ (nơi quê cha,đất tổ hoặc nơi đặt ban thờ chính, nhà thờ tộc, chi ). Hôm nay là ngày…tháng…năm…âm lịch, chúng con là: Tên , tuổi âm lịch: những người trong gia đình, chúng con ngụ tại địa chỉ: Việt Nam quốc, Hà Nội TP,…….quận, …..….phường.ngõ…, xóm…, số nhà….. Chúng con xin có lễ bạc lòng thành, nhang kim hoa ngân, lễ thực, quả , (tấu sớ nếu có ) nhất tâm tưởng vạn tâm thành dâng lên cúng tiến. xin bề trên chứng giám chứng minh, các vị tiên linh sống khôn thác thiêng xin độ trì cho toàn gia họ…..ho…. đc bình an trăm sự, gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi, gặp giữ hóa lành, gặp hung hóa cát. Năm xung xin đc giải xung tháng hạn xin đc giải hạn, độ gia đình con đc sức khỏe , bách bệnh tiêu tan, mặt tươi như hoa, mặt hoa da phấn. độ cho chúng con làm ăn phát tài phát lộc, có ngân có xuyến, cho con đc công thành danh toại, tứ thời vô hạn vạn sự hanh thông. Con xin bề trên độ cho ún tiểu (nếu có: tên, tuổi âm lịch ) đc mạnh khỏe, ăn ngon ngủ kĩ (hoặc những điều đg mong muốn). Cho con cầu j đc đấy cầu sao đc vậy, con xin thành tâm bách bái kính lễ. + Lễ tạ Con tấu lạy….như trên Cho con xin đc sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Con xin thay mặt toàn gia họ… thành tâm lạy tạ, xin dc kim ngân theo hóa. Con nam mô a di đà phật, chắp 3 lễ
+  Chùa: thờ Đại Đức Phật, Đức phật Bà, quan âm Bồ Tát, Công đồng các quan, đức Ông Tu Đạt Tôn giả, đức Thánh Hiền Đại Thánh khải giáo A nan đà Tôn giả, Đức Thánh Mẫu, Sơn Lâm, Sơn Trang, Đức Sư tổ, quan hộ pháp, Thánh Chầu, Thánh cậu, thánh cô,ông hoàng…)

+ Phủ: thờ các ông Hoàng, công đồng quan lớn, tứ phủ vạn linh, Thánh Mẫu, Chúa Thượng ngàn, Thánh Chầu, thánh Cậu, Thánh Cô, Sơn lâm Sơn trang

+ Đền: Thờ Thánh, Quan Thần, quan Đại Vương Trần Triều và các vị Quan công có công, linh thiêng đươc người xưa lập đền thờ.

ví dụ như : Đền đức Thánh Cả thờ Đinh Bộ Lĩnh, Đền Quan Thánh thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, Đền Trần Hưng Đạo, Đền Bà Chúa Kho, Đền Hai Bà Trưng, đền Bia Bà thờ Mạc chiều đông cung hoàng hậu Nhị vị Vương Cô..v.v. Cũng có nơi thờ Thánh Mẫu, Ông Hoàng trong đền nhưng ít gặp. Cần phải luôn nhớ là: trong Đền, Phủ và trong Đình ko bao giờ thờ Phật.

+ Đình: Thường là nơi thờ đức thánh hoàng làng hay còn gọi là ngài bản cảnh thành hoàng và chư vị đại vương Trong Chùa có Điện thờ chính thiên ở giữa thờ Đức a di cõi sa bà, dức a di đà tôn phật, Đại Đức Phật thích ca Mầu ni, ba vị tam thế, Phật nghìn mắt nghìn tay. Gọi chung là đức phật Thường trụ Tam Bảo, tứ phủ vạn linh, công đồng các quan. Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền cùng 2 vị thần hộ pháp ngự 2 bên. Thánh Mẫu, thánh Chầu, quan trần triều, sơm lâm sơn trang, sư tổ, lầu cậu lầu cô thường được thờ tại gian sau của nhà Chùa, còn gọi là ban hậu.

Trong Phủ: điện chính giữa thờ Ngọc Hoàng thượng đế, quan nam Tào, quan Bắc Đẩu, ngũ vị tôn ông, ông hoàng, hội đồng các quan, thanh đế, tứ phủ vạn linh.

Phía sau là thánh Mẫu, Chúa thượng ngàn, Bà Chúa Sơn Trang và bát bộ 12 tiên cô sơn trang, thánh Chầu, quan hoàng, ngũ hổ Sơn Lâm ban hạ, thánh cậu thánh cô có thể ở phía sau hoặc 2 bên trước cửa phủ Trong Đền.

Ban chính giữa thờ Đức thánh, quan Đại vương trần triều, hội đồng các quan và bên cạnh thường có thờ thêm các vị thần, quan văn , quan võ, quan tả quan hữu, tướng quân, vương cô..vv.

Có nơi đền thờ Thánh cô thường có cả các ông hoàng, chúa thượng ngàn, sơn trang và các vị tiên cô. Khi bắt đầu vào lễ thì lễ từ ban chính trước, sau mới đến ban hậu. Khi lễ Tạ ra về thì lễ từ ban hậu rồi mới lễ ra ban chính.

+ Tam tòa Thánh Mẫu gồm có: Mẫu đệ nhất thiên tiên cai quản trên thiên đình và ngôi cao nhất trong tam tòa. Mẫu đệ nhị thượng Ngàn cai quản về núi rừng Mẫu đệ tam thủy cung cai quản về sông nước Ngoài ra còn có: Mẫu thoải cai quản về đồng băng.

+  Chúa gồm có: Bà Chúa đệ nhất Bà chúa đệ nhị thượng ngàn Bà Chúa đệ Tam Bà Chúa Thác Bờ

+ Tứ phủ Thánh Chầu gồm có: Chầu Bé Chầu Tam Chầu Lục Chầu Mười

+ Tứ Phủ ông Hoàng gồm có: Ông Hoàng Ba Ông Hoàng Bảy cờ bạc và tiền tài , lộc làm ăn, công danh Ông Hoàng Mười độ về sức khỏe, tài vận và công danh sự nghiệp Ông Hoàng Bơ độ về sức khỏe và bệnh tật, lộc tài

+ Tứ Phủ Thánh Cô gồm có: Cô Bé: độ về lộc làm ăn, tài đức Cô Chín : độ về tình duyên, lộc , thuốc Cô Bơ: độ về bệnh tật, làm ăn Cô Đôi: độ về lộc buôn bán.

+ Tứ phủ thánh Cậu : Cậu Bé Cậu Ba Cậu Văn khấn trên Chùa nói chung và Ban Tam Bảo Con Nam mô a di đà phật ( 3 lần ) chắp tam bái .

Con tấu lạy: chín phương trời, mười phương đất, con lạy chư phật mười phương thường trụ Tam Bảo.

Con lạy: Đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà -Đức Phật Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây. Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ cõi phương Đông. Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan thế âm Bồ Tát, kính lạy hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát. Vô thượng Phật pháp, Quán Âm Đại sỹ, cùng Thánh hiền Tăng, công đồng quan lớn, tứ phủ vạn linh.

* Nếu ko nhớ hêt thì khấn là:

CON LẠY MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT,VÔ THƯỢNG PHẬT PHÁP, CHƯ THÁNH HIỀN TĂNG, CÔNG ĐỒNG CÁC QUAN THƯỜNG TRỤ TAM BẢO .( hoặc ban nào cần lễ thì kêu tên tại ban đó, ví dụ : Đức Chúa Ông Tu Đạt Tôn giả, Thập bát long thần, Già Lam Chân tể, đức Thánh Hiền, Đại thánh khải giáo A nan đà Tôn giả. tam tòa thánh Mẫu, đức Đại Vương, cậu, cô…v.v. ngự tại Chùa…, địa chỉ…) Hôm nay là ngày….thang….năm ( âm lịch ) tín chủ con tên là..…tuổi… (âm lịch), ngụ tại.…., xin Đức….chứng giám chưng minh, con sửa sang chút lễ bạc lòng thành, nhang kim hoa ngân, tấu sớ ( lễ chay dâng ban phật, mẫu, thánh hiền…v.v, lễ mặn nếu có chỉ đc dâng ban đức ông, công đồng các quan, ông Hoàng; gạo, trứng sống dâng ban Sơn Lâm hay còn gọi là ban Hạ ), con có 1 lai 1 ly xin nhất tâm tưởng vạn tâm thành dâng lên cúng tiến. Xin chắp bái lễ bái, chắp kêu chắp cầu, ngửa trông ơn Phât, Quán Âm Đại sỹ, chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ chứng tâm cho con đến xin lộc cửa…., chúng con người trần phàm tục, ăn chưa sạch bạch chưa thông cúi xin đc bề trên xá lầm xá lỗi.Con xin đức Phật,…độ cho bách gia họ…, họ… chúng con đc sức khỏe dồi dào, bách bệnh tiêu tan, cho chúng con xin đc công thành danh toại, tứ thời vô hạn vạn sự hanh thông, có quý nhân phù trợ. Cúi xin chư phật độ trì cho gia đình con đc hòa thuận hạnh phúc, trong ấm ngoài êm trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ, trên kính dưới nhường. độ cho con làm ăn phát tài phát lộc, có của ăn của để tiền tài dư giả, lộc đầy lộc vơi. Xin bề trên ban đức ban lộc ban tài, cho con xin vạn sự may mắn, gặp giữ hóa lành, gặp hung hóa cát, năm xung xin giải xung, tháng hạn giải hạn điều lành xin đem lại điều dại xin đem đi, cho con tránh đc những điều thị phi, phiền muộn. Độ cho con đi một về 10, đi tươi về tốt, 3 tháng hè 9 tháng đông đc bình an trăm sự. Con xin chắp bái lễ bái, chắp kêu chắp cầu kêu thay cho Phụ thân phụ mẫu hoặc người cần xin hộ, tên, tuổi, nơi cư ngụ ( xin điều j mình đg mong muốn ). Con xin thành tâm bách bái tấu lạy Đức…độ trì cho con cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lôc, cầu bình an đắc bình an Con nam mô a di đà phật (3 lần )

Khấn lễ tạ: Con lạy đức….tín chủ con tên…tuổi, ngụ tại…, tấu xin Đức…. chứng tâm cho con cầu gì đc đấy cầu sao đc vậy, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Nhất tâm tưởng vạn tâm thành con xin bách bái lạy tạ Đức Phật,…con xin đc kim ngân theo hóa.

Con nam mô a di đà phât (3 lần ).

Chắp ngũ bái . Văn khân tại nhà vào ngày 01 và 15 hàng tháng

Con nam mô a di đà phật, 3 lần( chắp 3 lễ )

Con lạy 9 phương trời, 10 phương đất, con lạy chư phật 10 phương.

Con tấu lạy quan Triệu Vương hành khiển, Hoàng thiên hậu thổ, chư vi tôn thần, ngài kim đương niên đường cai thái tuế chí đức tôn thần Ngai bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương Ngài đông trù tư mệnh táo phủ thần quân. Ngài bản gia thổ điạ long mạch tôn thần Ngài ngũ phương ngũ thổ, phúc đức chí thần và các vi thần cai quản khu vực nay.

Con lạy ông bà ông vải, ông bà gia tiên, các vị tiên linh nội tộc ngoại tộc, bà cô ông mãnh, huynh đệ tỷ muội họ…. (hoặc tên ngưới đã khuất đg đc thờ tại ban gia tiên ) ngụ tại…..địa chỉ (nơi quê cha,đất tổ hoặc nơi đặt ban thờ chính, nhà thờ tộc, chi ).

Hôm nay là ngày…tháng…năm…âm lịch, chúng con là: Tên , tuổi âm lịch: những người trong gia đình, chúng con ngụ tại địa chỉ: Việt Nam quốc, Hà Nội TP,…….quận, …..….phường.ngõ…, xóm…, số nhà….. Chúng con xin có lễ bạc lòng thành, nhang kim hoa ngân, lễ thực, quả , (tấu sớ nếu có ) nhất tâm tưởng vạn tâm thành dâng lên cúng tiến. xin bề trên chứng giám chứng minh, các vị tiên linh sống khôn thác thiêng xin độ trì cho toàn gia họ…..ho…. đc bình an trăm sự, gặp nhiều may mắn, tai qua nạn khỏi, gặp giữ hóa lành, gặp hung hóa cát. Năm xung xin đc giải xung tháng hạn xin đc giải hạn, độ gia đình con đc sức khỏe , bách bệnh tiêu tan, mặt tươi như hoa, mặt hoa da phấn. độ cho chúng con làm ăn phát tài phát lộc, có ngân có xuyến, cho con đc công thành danh toại, tứ thời vô hạn vạn sự hanh thông. Con xin bề trên độ cho ún tiểu (nếu có: tên, tuổi âm lịch ) đc mạnh khỏe, ăn ngon ngủ kĩ (hoặc những điều đg mong muốn). Cho con cầu j đc đấy cầu sao đc vậy, con xin thành tâm bách bái kính lễ.

+ Lễ tạ: Con tấu lạy….như trên Cho con xin đc sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Con xin thay mặt toàn gia họ… thành tâm lạy tạ, xin dc kim ngân theo hóa. Con nam mô a di đà phật, chắp 3 lễ

 


24-02-2010 12:29:14 PM
:X Chỉ có tình yêu mới làm được những điều không thể :X
Thành viên từ: 21-08-2009
42 tuổi
thôi tôi pó tay với các bài khấn kiểu này ... khấn xong chắc khỏi về luôn :((
24-02-2010 01:02:03 PM
" Ngôi nhà Hạnh phúc "
Thành viên từ: 23-02-2009
36 tuổi
Thế này là thế nào ? Khấn mà như vầy chắc chết luôn . Khấn phải tuân theo kết cấu các pho tượng Phật trong chùa chứ . Mà số lượng các pho tượng Phật trong Chùa đâu có giống nhau . Chùa này có , nhưng Chùa khác không có . Ví như Đức Dược sư Lưu ly Quang Vương Phật thì hiện nay ở Việt nam chỉ có duy nhất một ngôi Chùa có . Khi ta bệnh tật đau yếu , sắc diện xấu xí thì ta khấn Đức Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật . Sở dĩ có như vậy bởi khi ngài còn ở ngôi Bồ Tát đã phát 12 lời thề nguyện . Khi khấn thì khấn nôm , cần gì xin đó hoặc niệm bài thần chú của ngài . Khi hoạn nạn thì cầu Quán Thế Âm .
24-02-2010 01:10:06 PM
" Ngôi nhà Hạnh phúc "
Thành viên từ: 23-02-2009
36 tuổi
Khi ta cầu chân lí , xin cho đầu óc minh mẫn thông minh thì xin Đức Phổ Hiền Bồ Tát . Trung tâm của ngôi Chùa là Tam Bảo , Phật ADIDa cùng hai Vị Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế chí Bồ Tát . Đức Thích ca Mâu Ni Phật và hai vị Bồ tát . Cao nhất trong cùng là Tam Thế : đại diện cho hết thẩy Chư Phật mười phương ...
24-02-2010 01:12:01 PM
" Ngôi nhà Hạnh phúc "
Thành viên từ: 23-02-2009
36 tuổi
Mười Phương Phật gồm : Đường tròn chia tám , một phương ở giữa là chín , trong Tâm của mỗi chúng ta là mười. Trong Tâm chúng ta có đủ mười Phương Phật . Phật tại Tâm
24-02-2010 01:12:54 PM
*** Cây khô không sợ chết héo ***
Thành viên từ: 22-04-2008
38 tuổi
Lâu lắm mới thấy đại ca hung278 xuất hiện :X:X:X:X
24-02-2010 01:16:03 PM
" Ngôi nhà Hạnh phúc "
Thành viên từ: 23-02-2009
36 tuổi
nhn3230 :
Lâu lắm mới thấy đại ca hung278 xuất hiện :X:X:X:X
Chào cậu Em , bận quá không tham gia được cùng mọi người . Hôm nào tổ chức uống cái Gấu ơi

24-02-2010 01:21:29 PM
*** Cây khô không sợ chết héo ***
Thành viên từ: 22-04-2008
38 tuổi
hung278 :
nhn3230 :
Lâu lắm mới thấy đại ca hung278 xuất hiện :X:X:X:X
Chào cậu Em , bận quá không tham gia được cùng mọi người . Hôm nào tổ chức uống cái Gấu ơi

nhất trí bác Hùng ơi :X:X:X:X

Chat với Bạn bè

Vui lòng đăng nhập